Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Trzciana  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Trzciana

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Trzciana.

Mapa Geoportal Trzciana
Mapa z granicą gminy Trzciana

Dane urzędu

Urząd Gminy w Trzcianie- 302Trzciana, 32-733

Tel: 14 648 44 20 wewn. -

Fax: 14 6136301 wewn. -

Elektroniczna skrzynka podawcza: /Trzciana/skrytka

E-mail: gmina@trzciana.pl

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Trzciana: 1201082

Witryna: www.trzciana.pl

Władze lokalne: Wójt Józef Nowakurzad@trzciana.pl

Aktualności z gminy Trzciana

Pobierz mapę gminy Trzciana

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Trzciany

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Trzciana to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Trzciana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Trzciany, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Trzciany

Gmina Trzciana w liczbach

Powierzchnia gminy Trzciana*

44 km2

2187 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Trzciana*

5 646 mieszkańców

1645 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Trzciana*

128 mieszkańców na km2

627 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Trzciana

Geoportal Trzciana prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Trzciana, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Trzciana.

Dostęp do danych Geoportalu Trzciana

Jak powstał Geoportal gminy Trzciana?

Geoportal Trzciana powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Trzciana, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Trzciana.

Geoportal Trzciana umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Trzciana oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Trzciana, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Trzciana

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Trzciana?

Informacje na Geoportalu Trzciana

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Trzciana?

Korzyści z Geoportalu Trzciana

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Trzciana?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Trzciana.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Trzciana łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Trzcianie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Trzciany zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Trzciana, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Trzciana oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Trzciana. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Trzciany możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Trzciany. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Trzciana. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Trzciana.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Trzcianie.

  Geoportal gminy Trzciana posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Trzciana. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Trzcianie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Trzciana przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Trzcianie.

  W Geoportalu Trzciana przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Trzciana. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Trzcianie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Trzciana zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Trzciana, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Trzciana oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Trzciana.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Trzciana. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Trzciana są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Trzciana podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Trzciana.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Trzcianie. W Geoportalu gminy Trzciana udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Trzcianie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Trzciana.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Trzciana. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Trzciana.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Trzciana, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Trzciana. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Trzciana.

 • Zabytki w gminie Trzciana

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Trzciana. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Trzciana oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Trzciana.

 • Informacje o wyborach w gminie Trzciana

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Trzciana. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Trzciana i wiele istotnych informacji.

Geoportal Trzciana dla mieszkańców

Geoportal Trzciana jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Trzciana. Na mapie Trzciany sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Trzciana mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Trzciana. Korzystając z map Geoportalu gminy Trzciana w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Trzciana są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Trzciana dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Trzciana dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

rodzaje map

Rodzaje map - przegląd

Przejdź do wpisu