Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Trzciana  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Trzciana

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Trzciana.

Mapa Geoportal Trzciana
Mapa z granicą gminy Trzciana

Dane urzędu

Urząd Gminy TrzcianaTrzciana 302Trzciana, 32-733

Tel: 14 6484420

Fax: 14 613-63-01

E-mail: urzad@trzciana.pl

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Trzciana: 1201082

Witryna: www.trzciana.pl

Władze lokalne: Wójt Józef Nowakurzad@trzciana.pl

Aktualności z gminy Trzciana

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Trzciany

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Trzciana to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Trzciana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Trzciany, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Trzciany

Gmina Trzciana w liczbach

Powierzchnia gminy Trzciana*

44 km2

2187 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Trzciana*

5 646 mieszkańców

1645 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Trzciana*

128 mieszkańców na km2

627 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Trzciana

Geoportal Trzciana prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Trzciana

Jak powstał Geoportal gminy Trzciana?

Geoportal Trzciana powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Trzciana, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Trzciana umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Trzciana

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Trzciana?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Trzciana;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Trzciana;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Trzciana;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Trzciana;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Trzciany.
Informacje na Geoportalu Trzciana

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Trzciana?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Trzciana;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Trzciana;
 • Rejestr MPZP Trzciana;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Trzciana;
 • Mapa Topograficzna gminy Trzciana;
 • Mapa Solarna gminy Trzciana;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Trzciana;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Trzciana

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Trzciana?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Trzciana.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Trzciana łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Trzcianie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Trzciany zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Trzciana, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Trzciana oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Trzciana. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Trzciany możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Trzciany. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Trzciana. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Trzciana.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Trzcianie.

  Geoportal gminy Trzciana posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Trzciana. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Trzcianie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Trzciana przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Trzcianie.

  W Geoportalu Trzciana przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Trzciana. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Trzcianie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Trzciana zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Trzciana, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Trzciana oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Trzciana.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Trzciana. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Trzciana są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Trzciana podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Trzciana.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Trzcianie. W Geoportalu gminy Trzciana udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Trzcianie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Trzciana.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Trzciana. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Trzciana dla mieszkańców

Geoportal Trzciana jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Trzciana. Na mapie Trzciany sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Trzciana mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Trzciana. Korzystając z map Geoportalu gminy Trzciana w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Trzciana są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Trzciana dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Trzciana dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować